Panaszbejelentés

Panaszbejelentő űrlap letöltése: Panaszbejelentő űrlap

Online panaszbejelntő űrlap: http://doktorkanape.hu/content/panaszbejelentes-urlap

 

Vonatkozó jogszabályok

  1. 19/2014 (IV.29) Kormányrendelet 4. § 5) pontja a következőt tartalmazza:

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

  1. 1997. évi CLV. törvény 17/A pontja a következőt tartalmazza:

Az írásbeli panaszt a vállalkozás — ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik — a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.