Dr. Kanapé logo

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a www.doktorkanape.hu weboldal üzemeltetője, a Szeko Kanapé Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 32. 1/2.), amely a szegedi telephely üzemeltetője. 

Társaságunk a weboldal felhasználóitól a weboldalunkon nem kér semmilyen személyes adatot. 

 Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme iránt, így személyes adatokat az ügyfelektől kizárólag szerződéskötéskor üzletünkben kérünk, azokat csak a szerződés teljesítése érdekében kezeljük. 
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes írásbeli adatkezelési tájékoztatót a szerződés megkötése előtt az ügyfeleknek átadjuk, amelyben részletesen tájékoztatjuk az ügyfeleket a személyes adatok kezeléséről, és az ügyfelek ezzel kapcsolatos jogairól. 

Tájékoztatjuk, hogy a www.doktorkanape.hu weboldalon cookie-k kerültek elhelyezésre.

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges.

A cookie-k használatára azért van szükség, hogy a felhasználói élményt az oldal használata során javítsuk. Néhány ilyen, általunk használt cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépen tárolódnak. Vannak cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

 • Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.
 • Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
 • Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást.
 • Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják honlapunkat, hogy tovább fejleszthessük a felhasználói élményt.

Amennyiben a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, abban az esetben kérjük, hagyja el a www.doktorkanape.hu honlapját, vagy a cookie-k elhelyezését korlátozhatja vagy tilthatja a saját böngészőjében elvégzett beállításokkal. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ha látogatása során Ön mellőzi a cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a néhány funkció és oldal egyes elemei nem fognak az elvártaknak megfelelően működni.
Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé.

A Google ezeket az információkat felhasználja a weboldal Ön által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a weboldal összes funkcióját. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az üzleteink valamelyikébe személyesen befárad, az alábbi adatvédelmi tájékoztatót adjuk át Önnek:

 1. Szegedi üzlet:

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő: SZEKO Kanapé Kft. (6724 Szeged, Körtöltés utca 32. I. em. 2., képviselő: Székely Dániel ügyvezető)
 2. Adatkezelés célja:
  1. Szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: szavatossági idő, garancia idejének leteltéig

 1. Számlázással kapcsolatos tevékenység

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség

Kezelt adatok köre: név, lakcím

Adatkezelés időtartama: Számviteli tv. által előírt 8 év.

 1. Esetleges vevői vagy eladói igényérvényesítés, peres eljárás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke

Kezelt adatok köre: név, lakcím

Adatkezelés időtartama: polgári jogi elévülési idő, amely 5 év

 1. Személyes adatok továbbítása: – Adatkezelő a könyvelési feladatok elvégzése érdekében az ERIKA ÉS BÉLA Bt. (6600 Szentes, Soós utca 1.) részére továbbítja az adatokat.
 • Adatkezelő a megrendelt termékek kiszállítása érdekében Nagy Tamás egyéni vállalkozó (6726 Szeged, Torockói utca 1/A.) részére továbbítja az adatokat.
 1. Személyes adatok megismerésére jogosultak köre: A személyes adatokat kizárólag Adatkezelő ügyvezetője, valamint a munkavállalói jogosultak megismerni.
 2. Érintett jogai:
 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adatkezelés korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által tapasztalt adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) nyújthat be panaszt.

A személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek okozott kár megtérítése érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat.

 1. Az érintetti jogokat az alábbi e-mail címre küldött írásbeli jognyilatkozattal gyakorolhatja: dr.budaors22@gmail.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) az e pontban megjelölt e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

 1. Budaörsi üzlet:

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő: BLR Kanapé Kft. (6720 Szeged, Nagy Jenő utca 1. 1. em. 2., képviselő: Fodor Levente ügyvezető)
 2. Adatkezelés célja:
  1. Szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: szavatossági idő, garancia idejének leteltéig

 1. Számlázással kapcsolatos tevékenység

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség

Kezelt adatok köre: név, lakcím

Adatkezelés időtartama: Számviteli tv. által előírt 8 év.

 1. Esetleges vevői vagy eladói igényérvényesítés, peres eljárás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke

Kezelt adatok köre: név, lakcím

Adatkezelés időtartama: polgári jogi elévülési idő, amely 5 év

 1. Személyes adatok továbbítása: – Adatkezelő a könyvelési feladatok elvégzése érdekében az ERIKA ÉS BÉLA Bt. (6600 Szentes, Soós utca 1.) részére továbbítja az adatokat.
 • Adatkezelő a megrendelt termékek kiszállítása érdekében Tóth István egyéni vállalkozó (2049 Diósd, Szabadság utca 113.) részére továbbítja az adatokat.
 1. Személyes adatok megismerésére jogosultak köre: A személyes adatokat kizárólag Adatkezelő ügyvezetője, valamint a munkavállalói jogosultak megismerni.
 2. Érintett jogai:
 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adatkezelés korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által tapasztalt adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) nyújthat be panaszt.

A személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek okozott kár megtérítése érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthat.

 1. Az érintetti jogokat az alábbi e-mail címre küldött írásbeli jognyilatkozattal gyakorolhatja: dr.meble05@gmail.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) az e pontban megjelölt e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Scroll to Top